اگر خارج از ایران زندگی می کنید و در ایران هم منزل مسکونی دارید، حفاظت از سرمایه خود در برابر خطرات احتمالی را به ما بسپارید و
با خیالی راحت از زندگی خود لذت ببرید

بیمه آتش سوزی سامان مطابق با بهترین بیمه نامه های بین المللی طراحی شده و جبرای خسارت های وارده به سرمایه شما در برابر خطرات زیر را تعهد می کند :

 • آتش سوزی، صاعقه و انفجار ( پوشش های اصلی)

 • زلزله

 • طوفان

 • سیل

 • سرقت

 • ترکیدگی لوله آب

 • شکستگی شیشه

 • سقوط اجسام پرنده

 • مسولیت در قبال همسایگان مجاور

© 2018 by Saman Tadbir Hami     >>>     Call us: +1 888 201 2476      >>>     Follow us:

 • Black Instagram Icon
 • Black LinkedIn Icon
 • Facebook Basic